سؤالات متداول

سؤالات متداول کاربران

کد تخفیف را چگونه بگیرم؟
میخواهم در دورهمی های استارتاپونه شرکت کنم
در آزمون نمره قبولی کسب نکردم چکار کنم؟
چگونه میتوانم مدرس دانشگاه شبکه های اجتماعی باشم؟

پرسش خود را پیدا نکردید؟

پشتیبانی در تلگرام پشتیبانی در واتساپ