آرشیو درس

 1. برگه ساز

  برگه ساز
 2. انبار داری و مدیریت موجودی انبار در سایت وردپرسی

  آشنایی با انبار داری و مدیریت موجودی انبار در سایت وردپرسی
 3. تنظیمات قالب صحیفا

  تنظیمات قالب صحیفا
 4. فهرست ها و منو

  فهرست ها و منو
 5. ابزارک ها و دیزاین سایت

  ابزارک ها و دیزاین سایت
 6. تنظیمات نهایی فروشگاه و فعال سازی درگاه پرداخت

  تنظیمات نهایی فروشگاه و فعال سازی درگاه پرداخت
 7. تنظیمات فروشگاه و درج محصول

  تنظیمات فروشگاه و درج محصول
 8. نصب مجدد وردپرس

  نصب مجدد وردپرس
 9. میان جلسه 3 - عیب یابی وردپرس

  میان جلسه ۳ – عیب یابی وردپرس  
 10. میان جلسه 2 - عیب یابی وردپرس

  میان جلسه 2 - عیب یابی وردپرس