آرشیو درس

 1. تنظیمات Quick Reply (پاسخ سریع)

  تنظیمات Quick Reply (پاسخ سریع)
 2. تنظیمات Away Messages و پیام های خودکار

  تنظیمات Away Messages و پیام های خودکار
 3. تنظیمات دلخواه پروفایل

  تنظیمات دلخواه پروفایل
 4. بیزینسی کردن اکانت های قبلی

  بیزینسی کردن اکانت های قبلی
 5. تبدیل تهدید به فرصت

  تبدیل تهدید به فرصت
 6. غلبه بر کمال گرایی

  غلبه بر کمال گرایی
 7. معرفی تنظیمات اختصاصی واتساپ بیزینس

  معرفی تنظیمات اختصاصی واتساپ بیزینس
 8. تنظیم پیام خوش آمدگویی در واتساپ بیزینس

  تنظیم پیام های خوش آمدگویی
 9. تنظیمات اولیه واتساپ بیزینس

  تنظیمات اولیه واتساپ بیزینس
 10. چرا محصولات فضای مجازی بهترین گزینه برای ارائه به مشتریان است؟

  متقاعد کردن اصولی و منطقی مشتریان