آرشیو درس

 1. امتحان پایان دوره ده تکنیک عالی مذاکره

  امتحان پایان دوره ده تکنیک عالی مذاکره
 2. داشتن لیست انجام کار

  داشتن لیست انجام کار
 3. معرفی سرویس های پنل ممبر و فالور، نوتیفیکیشن و سامانه پیامک لاین استور

  معرفی سرویس های پنل ممبر و فالور، نوتیفیکیشن و سامانه پیامک لاین استور
 4. تعامل و احترام به مشتری

  تعامل و احترام به مشتری
 5. جمع آوری ایده و پیگیری مشتریان

  جمع آوری ایده و پیگیری مشتریان
 6. انواع روش های رایگان تبلیغات

  انواع روش های رایگان تبلیغات
 7. شروع فروش

  شروع فروش