آموزش دریافت گواهی نامه پایان دوره

طبق سه تصویر زیر چگونگی دریافت گواهی نامه پایان دوره به شما آموزش داده خواهد شد

مرحله اول : بعد از خرید دوره و اتمام تمامی دروس، طبق تصویر زیر میزان پیشرفت دوره شما ” کامل شده ” خواهد شد.

مرحله اول آموزش دریافت گواهینامه

 

مرحله دوم : مانند عکس زیر روی نام خودتان کلیک کنید.

مرحله دوم آموزش دریافت گواهینامه

 

مرحله سوم : درقسمت تنظیمات کاربری شما > قسمت خانه > تمامی نشان ها و گواهی نامه های شما نشان داده خواهد شد.

که مانند تصویر، روی گواهی دوره کلیک کنید تا گواهی نامه اتمام دوره به شما نمایش داده شود.

مرحله سوم آموزش دریافت گواهینامه

با تشکر از همراهی شما