دانشگاه تلگرام

دانشگاه تلگرام

دانشگاه شبکه های اجتماعی در حال حاضر شامل ۵ دانشکده میباشد که به رایگان میتوانید از اطلاعات مفیدی در زمینه شبکه های اجتماعی  بدست بیاورید
این دانشگده ها به ترتیب دانشکده لینکدین دانشکده لاین دانشکده تلگرام دانشکده اینستاگرام و دانشکده واتساپ نام دارند
به زودی دانشکده های دیگر شبکه های اجتماعی به این جمع اضافه خواهند شد .
ورود به دانشکده لینکدین
ورود به دانشکده تلگرام
ورود به دانشکده اینستاگرام
ورود به دانشکده لاین
ورود به دانشکده واتساپ