نمایش 1–6 از 8 نتیجه

تاثیر رضایت مشتری بر فروش سودآور

کتابچه هشتم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه هشتم - تاثیر رضایت مشتری بر فروش سودآور کتابچه شماره 8

تاثیر رضایت مشتری بر حفظ و نگهداشت مشتری

کتابچه هفتم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه هفتم - تاثیر رضایت مشتری بر حفظ و نگهداشت مشتری کتابچه شماره 7

تبلیغات آنلاین چه تاثیری بر ماندگاری برند دارد؟

کتابچه ششم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه ششم - تبلیغات آنلاین چه تاثیری بر ماندگاری برند دارد؟ کتابچه شماره 6

چگونه برند خود را در ذهن مشتری ماندگار کنیم؟

کتابچه پنجم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه پنجم - چگونه برند خود را در ذهن مشتری ماندگار کنیم؟ کتابچه شماره 5

تاثیر برند و برندسازی بر رفتار مشتری

کتابچه چهارم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه چهارم - تاثیر برند و برندسازی بر رفتار مشتری کتابچه شماره 4

اهداف تبلیغات موثر در فضای مجازی

کتابچه سوم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه سوم - اهداف تبلیغات موثر در فضای مجازی کتابچه شماره 3