نمایش 1–6 از 11 نتیجه

دانلود کتابچه یازدهم – استراتژی های مناسب برای مشتری مداری

کتابچه یازدهم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه یازدهم - استراتژیهای مناسب برای مشتری مداری
68
رایگان!

دانلود کتابچه دهم – عوامل بازدارنده در تعامل پایدار با مشتری

کتابچه دهم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه دهم - عوامل بازدارنده در تعامل پایدار با مشتری
168
رایگان!

دانلود کتابچه نهم – راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری

کتابچه هشتم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه نهم - راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری کتابچه شماره 9
251
رایگان!

دانلود کتابچه هشتم – تاثیر رضایت مشتری بر فروش سودآور

کتابچه هشتم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه هشتم - تاثیر رضایت مشتری بر فروش سودآور کتابچه شماره 8
242
رایگان!

دانلود کتابچه هفتم – تاثیر رضایت مشتری بر حفظ و نگهداشت مشتری

کتابچه هفتم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه هفتم - تاثیر رضایت مشتری بر حفظ و نگهداشت مشتری کتابچه شماره 7
203
رایگان!

دانلود کتابچه ششم – تبلیغات آنلاین چه تاثیری بر ماندگاری برند دارد؟

کتابچه ششم
بدون امتیاز 0 رای
دانلود کتابچه ششم - تبلیغات آنلاین چه تاثیری بر ماندگاری برند دارد؟ کتابچه شماره 6
211
رایگان!