سعید-تقدسی
مخترع, محقق و نویسنده کتاب شاه کلید فروش در ایران و ۹ عنوان کتاب در زمینه کسب و کار
تجربه: برگزاری بیش از ۲۰۰ سمینار، همایش و دوره های تخصصی کسب و کار برای مدیران، کار افرینان و صاحبان کسب و کار